Vad är mindfulness?

Mindfulness är ett sätt att sakta in, att ge dig själv en liten gåva i att bara vara med dig               – en stund utan krav och prestation.

Mindfulness definieras som: ”Ett tillstånd av medveten närvaro i nuet.” Under övningarna tränar vi oss i att upptäcka och betrakta det som händer i vår inre sinnevärld. Det kan handla om att lägga märke till och acceptera tankar, känslor och kroppsförnimmelser som finns i dig just i ögonblicket. Vi övar oss både i att inte värdera och döma det vi observerar och att föra tillbaka uppmärksamheten till här och nu, när tankarna farit iväg. Vi kan uppmärksamma hur vi andas, känna in var i kroppen en rörelse känns eller upptäcka att muskler är spända eller avslappnade.

Genom att observera vår verklighet utan att döma den, kan vi växa, förändra, bli flexiblare eller tydligare. Med ökad kunskap och acceptans om oss själva, får vi balans i våra mentala, fysiska och emotionella system och mår bättre.

Mindfulness utövas både som meditation, kroppsscanning och lättyoga. Instruktören guidar deltagarna i olika övningar som hjälper dig att komma ”från knoppen ned i kroppen”. Det finns inget prestationstänk i övningarna och vi försöker inte att nå några mål utan ger nuet avsiktlig uppmärksamhet.I samtliga övningar är fokus på andningen central. Deltagarna kommer i sina vardagskläder och behöver inte förbereda sig.

Fördelar med mindfulness?

När tempot, kraven och antalet stimuli i tillvaron ökar, så ökar surret av tankar, och ofta också känslan av oro och spänningarna i kroppen. Vår energi går åt till att älta det som hänt eller planera eller oroa oss nått som kommer. Vi blir stressade, får sämre koncentrationsförmåga, glömmer saker och kan uppleva försämrad sömn.

Våra kroppar är byggda för att hantera kortare perioder av stress, fast bara om de följs av perioder av vila och återhämtning. Med dagens höga tempo och krav väljer vi ofta bort vilan och återhämtning. Vi kommer i obalans, som kan bli början på en negativ spiral som påverkar ork och motivation. Stressar vi för länge utan att vila, kan vi fastna i beteendemönster som med tiden leder till svår utmattning och ohälsa.

Ett sätt att få in vila och återhämtning i vardagen, och därmed minska risken för stressrelaterad ohälsa, är att träna sig i mindfulness.

Många positiva effekter av att regelbundet träna din förmåga att vara närvarande har kunnat mätas upp i mer än 1500 vetenskapliga studier. Några av de positiva effekterna är:

·      Minskad stress

·      Bättre immunförsvar

·      Minskad smärta

·      Förbättrat fokus

·      Förbättrade relationer

·      Ökad emotionell intelligens

Vill du fördjupa dig mer kring forskningsresultat kan du läsa mer på www.mindfulnessgruppen.se/forskningsresultat

MBSR

MBSR står för Mindfulness Based Stress Reduction program  och är en metod som har skapats av forskaren och professorn Jon Kabat Zin under 1970-talet. Den baseras på buddhistisk meditationstradition och har anpassats till västvärldens mentalitet där religiösa och filosofiska element har tagits bort. Mindfulness används framgångsrikt idag i många 8-veckors behandlingsprogram för patienter med utmattningssyndrom och det har skett omfattande forskning på området.

Aktiviteter

Jag kan bokas för enstaka introduktionstillfällen, mindfulnesskurser eller för ren mindfulnesscoaching. Uppläggen och erbjudandet skräddarsys helt efter dina/era behov och pris tas fram på begäran.

Kursstart för öppna kurser eller drop-inklasser kommer att annonseras löpande på hemsidan och på Instagram.

Intresseanmälan

Anmäl ditt intresse genom att fylla formuläret här under.  Det går också bra att anmäla intresse genom att skicka samma information till mig på mobilnummer 070-495 02 81.

Skulle du vilja ställa frågor kring kursen är du också välkommen att ringar eller maila till mig.

Varmt välkommen med din intresseanmälan eller frågor.

SKICKA