Visste du att du kan välja vilka tankar du vill tro på?

Bara för att en tanke far förbi i ditt medvetande, behöver den inte vara sann. Tanken kan vara en fantasi, en föreställning, någonting som var sant för länge sedan, men inte nu.

VerklighetsFormeln säger:

”Om du tror på de tankar du har om dig själv, något eller någon,

kommer du att känna känslorna

och agera som om de tankarna är sanna.

När du sedan agerar enligt tankarna och känslorna,

kommer världen runt dig att hjälpa dig med att bevisa

att det du går runt och tror, är sant”.

RealityFormula logoDetta är VerklighetsFormeln och den gäller både våra positiva och negativa tankar.

VerklighetsFormeln är den modellen som ligger till grund i samtliga kurser och coachingupplägg för individer eller grupper. VerklighetsFormeln är den svenska översättningen av Reality Formula® som är skapad av Lynne Forrest. Modellen bygger delvist på Stephen Karpmans dramatriangel.

Enligt VerklighetsFormeln finns det två olika sätt som vi reagerar på livet på. Antingen reagerar vi från en offermentalitet eller ur en observatörsmentalitet, som bevittnar skeenden i och utanför oss själva, utan att döma.

Offermentalitet är ett medvetandetillstånd, som får oss att reagera som om att det vi känner, tror eller gör är orsakat av någonting utanför oss själva. Vi ser oss själva som helt och hållet utlämnade till omständigheterna för våra liv. Det är vår omgivning som avgör hur vi kan må och agera.

Observatörsmentalitet är ett medvetande tillstånd vi kan träna upp, som innebär att väljer att se bakom våra sina initiala tankar, se verkligheten och sedan välja att tro på de tankar som ger oss mest harmoni.

Beroende på om våra tankar för tillfället kommer från det ena eller det andra medvetandetillståndet, kommer vi att må olika bra, och även ha olika förmågor att känna och ta ansvar för våra handlingar, tankar och känslor.

Hur vi mår handlar alltså i mångt och mycket om hur vi tänker om det vi är med om i livet. De flesta av oss skiftar fram och tillbaka mellan de två mentaliteterna beroende på situation, dagsform, mogenhet och energinivå.

Inom Reality Formula® – VerklighetsFormeln får du lära dig en metod för att själv upptäcka när du är i offermentalitet och du får verktyg till hur du kan skifta till observatörsmentalitet, och varför det ger mer energi att se världen från observatörens perspektiv.

 

Läs mer här om Kraft-kursen, där du lär dig att skifta din mentalitet.