KRAFT

Vill du lära dig att välja positiva tankar framför begränsande, och frigöra kraft att förbättra relationen till dig själv och andra?

Visste du att du kan välja vilka av dina tankar du vill tro på?

Vi människor har ca 65 000 tankar om dagen och ca hela 80 % av dem är exakt samma som de, du hade dagen innan. Det positiva är att du kan lära dig att välja och styra tankarna för att komma ur gamla och destruktiva mönster och ogynsamma föreställningar eller historier du har om dig själv.

Kraftkursen är för dig som vill komma loss ur gamla invanda, evigt upprepande tankemönster, se nya möjligheter och odla en sundare och mer uppskattande inre dialog, baserad på verkligheten snarare än på egenuppdiktade dramatiseringar. Under kursen får du lära dig RealityFormula® – VerklighetsFormeln, som du kan läsa mer om här.

Varför gå denna kurs?

Fastnar du ibland i negativa tankemönster som bara leder runt, runt? Kommer du på dig själv att nedgöra dina egna idéer redan på tankestadiet? Eller har du en tendens att förstora upp meningsskiljaktigheter eller småtjafs till dramer som tar timmar, veckor eller dagar tysta ned i ditt eget ältande?

 Om ja, då är du inte ensam!

Kom och var med på en terminskurs i liten grupp, där du på djupet får lära dig en varaktig metod för att skifta från ett vanemässigt, energisugande eller destruktivt tänk till ett tankeperspektiv som är både ansvarstagande, realistisk och uppbyggande. Du kommer att få verktyg till att aktivt förändra ditt humörläge och hitta nya enkla sätt att påverka ditt mående och dina relationer.

Ett grundläggande behov hos oss som människor, är att skapa mening i det vi är med om i livet. Det sker i ett samspel mellan våra sinnesintryck, kunskaper, färdigheter och tidigare erfarenheter. Den meningen som vi tillägger händelser och situationer färgas i hög grad av våra känslor, tankar, rädslor, lustar, drivkrafter och aversioner. Vår tolkning är ofta kreativ och våra hjärnor lägger både till och drar ifrån det som objektivt sett hände, och den kan både förminska, förstora, förvränga och förtränga händelser till oigenkännlighet för andra, som var med om exakt samma sak.

Att vara med om en negativ händelse är resurskrävande för oss alla. Men ofta, när vi mår dåligt eller läcker energi över en längre period, handlar det om att vi fortsätter att processa negativa tankar långt efter att den ursprungliga svåra situationen passerat. Det kan handla om saker vi gjort och inte tycker om hos oss själva, det kan handla om situationer vi ältar eller om ageranden hos andra. Och det slukar massvis med energi som vi kunnat lägga på sånt som får oss att trivas och må bra.

Vad får du i kursen?

 • Förståelse för hur ditt eget tänkande påverkar hur du mår och agerar

 • Ökad förmåga att betrakta dig själv med nyfikenhet och accept, snarare än dömande eller kritik

 • Mindre reaktivitet och ökad förmåga att välja en sundare respons när du triggas

 • Förståelse för på vilka sätt dina unika försvarsmekanismer skapar distans i dina nära relationer

 • Verktyg att förstå när du agerar utifrån smärtsamma uppdiktade historier om verkligheten, i stället för din faktiska verklighet

 • Praktisk träning i att förändra dina destruktiva tankar och fastlåsta tankemönster till mer konstruktiva och realistiska

Kraftkursen och VerklighetsFormeln erbjuder dig en unik möjlighet för att tränga in bakom och förändra dina negativa tankar, känslor och beteenden. Du får verktyg och träning i att aktivt välja en vänligare och mer konstruktiv ton i din inre dialog, steg för steg. Du får med humor, hög igenkänningsfaktor och stöd i gruppen träna din inbyggda förmåga att välja vilka av dina tankar du vill tro på och därmed aktivt skapa det välmåendet du önskar leva i.

Kursinnehåll

Det överordnade temat är att identifiera de tankesätt eller djupare tankemönster som begränsar oss, är negativa eller saboterar våra relationer till oss själva eller andra.

Kärnteman i kursen är:

 • Reality Formula®- modellen; om hur vårt tankesätt påverkar våra emotioner, handlingar och relationer

 • Hur fungerar hjärnan

 • Hur skiljer sig den objektiva verkligheten från våra egenuppdiktade historier om den, och varför vi mår bra av att släppa historierna

 • Offermedvetandet och på vilket sätt det hämmar vårt självförtroende och våra drivkrafter

 • Observatörsmedvetandet och hur vi gynnas av att oftare välja detta perspektiv

 • Vad är kärnövertygelser och på vilket sätt de styr hur vi mår och agera

 • Hur lär vi oss att förstå och uttala vår innersta sanning och varför det gynnar oss att leva i harmoni med vad vi innerst inne vill och vet

Träffarna inleds med en kort mindfulnessövning och utgörs sedan av övningar i grupp och enskilt. Vi utgår från våra vardagliga situationer, känslor, tankar och handlingar och delar med oss. Vissa integrerings-, tränings- eller reflektionsövningar kan behövas mellan träffarna, men sker på frivillig basis för maximalt utbyte.

Kursen löper över 9 tillfällen enligt upplägget nedan.

Träff 1

Kvällsträff: kl 19:00-21:15

Introduktionsträff där vi lär känna varandra och sätter intentionen och ramarna för kursens träffar.

Träff 2

Heldagworkshop 10:00-16:30

Heldag om Reality Formula©, en metod för att lära sig att leva mer i verkligheten och gilla det!

Träff 3

Kvällsträff: kl 19:00-21:15

Vi pratar om offermentalitetens tre beteendetyper och i vilka situationer vi själva faller in i dem

Träff 4

Kvällsträff: kl 19:00-21:15

Vi pratar om Observatörsmedvetandets tre beteendetyper och hur vi kan skifta till detta perspektiv

Träff 5

Kvällsträff: kl19:00-21:15

Vi pratar om skillnaden mellan den objektiva verkligheten och de historier vi själva hittar på om verkligheten 

Träff 6

Kvällsträff: kl 19:00-21:15

Vi pratar om hur vi kan rensa ut i tankemönster vi burit med oss från tidig ålder, men som fortsätter att begränsa oss

Träff 7

Kvällsträff: kl 19:00-21:15

Vi pratar om våra unika kärnövertygelser om vem vi  är, kan vara och vilka möjligheter vi har i livet

Träff 8

Kvällsträff 19:00-21:15

Vi pratar om att kunna uttala sin sanning och ta fullt ansvar för alla tankar, känslor och beteenden, även de svåra.

Träff 9

Kvällsträff: kl 19:00-21:15

Vi summerar lärdomar, knyter ihop, sätter intentioner för fortsatt utveckling utanför kursen.

Plats

Individuella coachingsamtal bokas flexibelt både med hänsyn till tid och plats och bestäms från gång till gång.

Betalningsupplägg

Terminsavgiften inkluderar samtliga 9 gruppträffar. Delbetalning erbjuds. Priset inkluderar inte individuella coachingtillfällern eller lunchen på heldagen. För pris på kursen se under Priser/Kraft i huvudmenyn

Anmäl ditt intresse genom att fylla formuläret här under.  Det går också bra att anmäla intresse genom att skicka samma information till mig på mobilnummer 070-495 02 81.

Skulle du vilja ställa frågor kring kursen är du också välkommen att ringar eller maila till mig.

Varmt välkommen med din intresseanmälan eller frågor.

Intresseanmälan

SKICKA