Coaching

”Om inget ändras, ändras inget!”
När du bestämt dig för att du vill förändra, komma framåt, lära nytt och lära om, men inte vet hur, kan coaching vara ditt verktyg.

 

Coaching är en samtalsform som hjälper dig att hitta svaren på VAD du vill förändra, och HUR du ska gå till väga för att ändra dig. Coaching är också en relation som pågår över kortare eller längre tid, där ditt lärande fördjupas och du får stöd i att skapa varaktig förändring.

I all coaching utgår vi ifrån att du har verktygen och visdomen inom dig som du behöver för att nå dit du vill. Coaching är ett samarbete där du sätter agendan för vad du vill arbeta med och jag som coach håller i ramarna, din vision och ger perspektiv på och verktyg kring att skapa nya eller andra sätt att tänka och agera.

Jag är certifierad Reality Formula® – läs mer här

Individuell coaching

I den individuella coachingen är det bara fokus på dig och du har möjlighet att djupdyka i de olika frågeställningarna du vill ta upp. Tillsammans definierar vi målen, tar bort hindren och bygger förståelse, mod, förtroende och kraft i dig, så att du kan ta större ansvar för ditt välmående, öka din handlingskraft och få ut mer av din potential

Ett coachingförlopp inleds alltid med ett kostnadsfritt personligt möte där vi går igenom dina behov och mål och tillsammans sätter vi ramen för samarbetet.

Läs mer om de olika uppläggen för den individuella coachingen här

Som coach vägleder jag dig genom att:

o   Stötta dig i att sätta upp tydliga mål för vad som behöver hända

o   Föreslå nya möjligheter, alternativ och idéer

o   Uppmuntra till handling och förstärka din förmåga till ansvarstagande

o   Utmana dig så du kan upptäcka mer av din egen potential

o   Introducera strukturer som hjälper dig att hålla fokus under processens gång

Coaching-cirkeln

I coaching-cirkeln är vi fler deltagare som lär av varandras tankar, drömma, känslor, misstag och får kraft av att känna igen oss i andras upplevelser. Gruppcoachingen är en dynamisk process som verkar både inspirerande och förlösande även när du själv inte är i centrum.

När vi känner igen oss i andras tankar, känslor och upplevelser får vi möjlighet att bearbeta aspekter av våra egna upplevelser. Ibland undviker vi att titta närmre på våra egna energitjuvar för att vi är rädda att vi är ensamma om vårt “knäppa” beteende eller tänk och hanterar det genom att lägga locket på. När vi hör andra beskriva exakt samma, eller varianter av upplevelser som vi själva har, minskar vår inre oro och motstånd. På samma sätt blir den som för tillfället coachas, stärkt av att känna andras accept och igenkännande.

I mindre grupp delar vi sådant som kommer upp i det vardagliga, och får tips och verktyg att ta oss förbi hindren vi upplever. Vi bygger en grupp med konfidentialitet, förtroende och högt i tak. Vi arbetar med praktiska övningar, ordlekar, teoretiskt input och får coaching, tips och verktyg på aktuella frågeställningar i en trygg, stöttande och peppande atmosfär.

Coachingcirkelformatet kan du prova på både i kurserna Glöd och Kraft och under Inspirationsdagarna med olika teman. Läs mer om dem här på hemsidan.

Reality Formula®

Visste du att du kan välja vilka tankar du vill tro på?

Bara för att en tanke far förbi i ditt medvetande, behöver den inte vara sann. Tanken kan vara en fantasi, en föreställning, någonting som var sant för länge sedan, men inte nu.

VerklighetsFormeln säger:

”Om du tror på de tankar du har om dig själv, något eller någon,
kommer du att känna känslorna
och agera som om de tankarna är sanna.
När du sedan agerar enligt tankarna och känslorna,
kommer världen runt dig att hjälpa dig med att bevisa
att det du går runt och tror, är sant”.

 

RealityFormula logo

Detta är VerklighetsFormeln och den gäller både våra positiva och negativa tankar.

VerklighetsFormeln är den modellen som ligger till grund i samtliga kurser och coachingupplägg för individer eller grupper. VerklighetsFormeln är den svenska översättningen av Reality Formula® som är skapad av Lynne Forrest, läs mer om henne här (www.lynneforrest.com). Modellen bygger delvist på Stephen Karpmans dramatriangel.

Enligt VerklighetsFormeln finns det två olika sätt som vi reagerar på livet på. Antingen reagerar vi från en offermentalitet eller ur en observatörsmentalitet, som bevittnar skeenden i och utanför oss själva, utan att döma.

Läs mer

Läs mer här om Kraft-kursen, där du lär dig att skifta din mentalitet.

Intresseanmälan

Anmäl ditt intresse genom att fylla formuläret här under.  Det går också bra att anmäla intresse genom att skicka samma information till mig på mobilnummer 070-495 02 81.

Skulle du vilja ställa frågor kring kursen är du också välkommen att ringar eller maila till mig.

Varmt välkommen med din intresseanmälan eller frågor.

SKICKA