Minikraft – En introduktionsworkshop på 1 dag

Vill du lära dig att välja positiva tankar framför begränsande, och frigöra kraft att förbättra relationen till dig själv och andra? Kraftkursen är för dig som vill komma loss ur gamla invanda, evigt upprepande tankemönster, se nya möjligheter och odla en sundare och mer uppskattande inre dialog, baserad på verkligheten snarare än på egenuppdiktade dramatiseringar. Läs…

Nu kan du anmäla dig till kursen Kraft

Vill du lära dig att välja positiva tankar framför begränsande, och frigöra kraft att förbättra relationen till dig själv och andra? Kraftkursen är för dig som vill komma loss ur gamla invanda, evigt upprepande tankemönster, se nya möjligheter och odla en sundare och mer uppskattande inre dialog, baserad på verkligheten snarare än på egenuppdiktade dramatiseringar. Läs…